Услуги

Не отлагайте посещението при зъболекаря си

Коронки, мостове, протези

Доктор Камен Георгиев - коронки, мостове, протези

Протетична Стоматология обхваща лечението на дефектите и нарушенията на зъбите и зъбните редица чрез коронки, мостове или протези (частични или цели). Успешното лечение възстановява дъвкателната функция (пациентът отново може да се храни), говор (фъфленето изчезва) и естетика (връща отново усмивката на лицето).

.
  • Коронки

    Коронки са необходими в случаите, в които зъбът е силно разрушен и дефектът не може да се възстанови с пломба или когато на зъба има много голяма пломба и съществува опастност той да се счупи. Коронките се циментират върху зъба, не се сваля и възстановяват неговата форма, размер и цвят.

  • Мостове

    Мостовете са необходими, когато липсва един или повече зъби, а от двете страни на празното пространство има поне по един стабилен зъб, за да може да се ограничи дефекта. Мостът също се циментира и не се сваля.

  • Протези

    Целите (тотални) протези се изработват при липса на всички зъби в устата, като след хранене се свалят и почистват. Частичните протези се изработват при по-голяма липса на зъби и когато липсата на зъби не позволява възстановяването на дефектите да се постигне чрез мостова конструкция. Частичните протези са конструкции които се закрепват посредством куки или други механизми за останалите зъби, като след хранене също се свалят и почистват. Препоръчително е протезите да се поставят в съд с вода нощно време, пациентът НЕ трябва да спи с тях.

Въпроси и отговори